Lidmaatschap Bent u na dit alles nieuwsgierig geworden en lijkt het u leuk om ook een balletje met collega’s te slaan?  Neemt u dan contact op met onderstaande bestuursleden. Voor vragen kunt u zich ook wenden tot deze personen. Ruud van der Burg     06 - 27590455 Hans Noordermeer     06 - 17546859 Piet van Veelen                    06 - 40380162 René Roest             06 - 54627092 Dick de Waard                        06 - 26518867 U wordt als lid ingeschreven, wanneer aan de financiele verplichtingen is voldaan. Aktieve werknemers en gepensioneerden betalen jaarlijks : 20,00 Euro. Partners van medewerkers kunnen ook lid worden en betalen : 45,00 Euro. Externe leden :                                                                                                    45,00 Euro. Leden ontvangen o.a korting op de fee. Wilt U de contributie overmaken naar bankrekening NL26RABO 013.07.97.782 t.n.v. Ruud van der Burg U kunt het inschrijvingsformulier om lid te worden hieronder downloaden en daarna ingevuld opsturen naar: info@vrumonaheinekenroyalgolfclub.nl. ( Het bestuur beoordeelt aanmelding en moet unaniem akkoord zijn ) Inschrijfformulier. ( het document kan direct in Word worden bewerkt) Inschrijfformulier. (document in PDF voor de niet Word gebruikers)